Количка

0 артикула

Акордеонни категории

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЕС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ЕС

На 14.07.2020 г НИПАС ЕООД сключи договор за БФП  BG16RFOP002-2.073-3347-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Продължителност на проекта: 3 месеца

Начало: 14.07.2020 г
Край: 14.10.2020 г.

Стойност на проекта: 10 000.00 лв, от които 10 000.00 лв е БФП.

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и
постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.