Количка

0 артикула

Условия за ползване

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които предоставя продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет, чрез Онлайн магазин http://decor-cake.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона (съгласен съм с условията за ползване), потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Онлайн магазин http://decor-cake.com/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

При заявка за закупуване след кликване на бутона (ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА), потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на своя имейл ( статус "Нова поръчка") и с  това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Онлайн магазин http://decor-cake.com/ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

 

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Онлайн магазин http://decor-cake.com/

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка като за целта използва предоставените от Онлайн магазин http://decor-cake.com/ варианти за контакт.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Онлайн магазин http://decor-cake.com/ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


Онлайн магазин http://decor-cake.com/ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Онлайн магазин http://decor-cake.com/.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ръководствито на Онлайн магазин http://decor-cake.com/ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Онлайн магазин http://decor-cake.com/ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://decor-cake.com/.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Онлайн магазина http://decor-cake.com/ във връзка с ползването на стоките и услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Онлайн магазин http://decor-cake.com/. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя респективно вносителя на съответната стока информация за стоката.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ не поема никаква отговорност за изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които oсигурява връзка.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. Информацията може да бъде използвана от Онлайн магазин http://decor-cake.com/, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес contact@decor-cake.com. Онлайн магазин http://decor-cake.com/ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Онлайн магазин http://decor-cake.com/ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Онлайн магазин http://decor-cake.com/ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Онлайн магазин http://decor-cake.com/.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя.

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ има право да НЕ изпълнява поръчки на НЕКОРЕКТНИ клиенти!

ЦЕНИ

Всички цени в Онлайн магазин http://decor-cake.com/ са с включен ДДС. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране. 

Онлайн магазин http://decor-cake.com/ си запазва правото да променя цените без да информира предварително потребителите на сайта. Клиента е длъжен да заплати сумата, която е била актуална по време на сключване на договора.

ПОРЪЧКА

За да пазарувате в нашия сайт е необходимо да се регистрирате, като попълните формуляра за Регистрация. Всички полета отбелязани със звездичка са задължителни. След регистрация може да влезнете със своя и-мейл и парола и да пазарувате. Поръчка може да направите и на тел.: 0877306044

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиента има право да върне стоката при следните обстоятелства:

Ако стоката е повредена при транспортирането – Преди заплащане на куриера, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице в присъствието на куриера. След констатирани евентуални повреди, удари и други щети следва да бъде съставен протокол на щетите и незабавно да се свържете с нас на посочените телефони. Клиента получава друга стока или му се възстановява сумата. Разходите по транспорта е за сметка на http://decor-cake.com/.

Ако стоката не отговаря на описанието на заявената от вас стока- Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Разходите по доставка са за сметка на Онлайн магазин http://decor-cake.com/

Ако стоката не отговаря на изискванията на клиента - клиента се свързва на посочените на сайта телефони за връзка или на и-мейл info@decor-cake.com в рамките на 14 календарни дни от получаването. Стоката трябва да е неползвана, в оригиналната опаковка и неразопакована в добър външен вид. Разходите по транспорта са за сметка на клиента.

ВСИЧКИ ПРАТКИ ИМАТ ОПЦИЯТА "ОТВОРИ ПРЕДИ ДА ПЛАТИШ"! МОЛЯ, ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ ПРАТКИТЕ ПРЕД КУРИЕРА, КОЙТО ВИ ДОСТАВЯ ПРАТКАТА! 

РЕКЛАМАЦИИ ЗА ЛИПСВАЩА И ПОВРЕДЕНА СТОКА СЕ ПРИЕМАТ САМО, КОГАТО ПРАТКАТА Е ПРЕГЛЕДАНА В ПРИСЪСТВИЕТО НА КУРИЕРА!

Продукти, които са годни за консумация (храни или добавки към храни) НЕ подлежат на връщане или замяна.